Detall novetats

La Universitat de Barcelona llança l’enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives per analitzar què és ser estudiant universitari avui dia

Notícia | 18-02-2021

  • L’enquesta s’adreça a més de 44.000 estudiants de grau i màster de la UB
  • L’estudi analitzarà l’actual perfil de l’alumnat universitari, les condicions de vida i d’estudi, l’entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la universitat, i les expectatives de futur

 

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona, han encetat el treball de camp del programa Via Universitària. Entre els mesos de febrer i març, més de 44.000 estudiants de grau i màster tindran l’oportunitat de participar en aquest programa a través de l’enquesta en línia que hauran rebut al correu de la UB.

El programa Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) és un instrument per definir polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació respecte a 28 països europeus. L’informe Via Universitària (2020-2022) estudiarà les trajectòries de l’alumnat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés als estudis superiors i en el desenvolupament de la vida universitària, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de l’estudi, que està previst que es publiquin el maig del 2022, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària per part de les mateixes universitats i de les administracions públiques.

L’enquesta: 61 preguntes dividides en cinc blocs temàtics

L’enquesta Via Universitària consta de 61 preguntes dividides en cinc blocs. Els estudiants hauran de valorar la seva trajectòria personal a la universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També es dedica un bloc a les expectatives que tenen sobre el seu futur professional. A més, s’incorpora l’anàlisi de la vida quotidiana de l’alumnat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat. Al llarg de l’enquesta, els estudiants també podran valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari finalitza amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil de les persones enquestades.

La tercera edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València, i Vic-Central de Catalunya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) n’assumeix la direcció tècnica. El programa també té el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.

 

 


Comparteix-ho: