Detall novetats

El Laboratori de Fonètica lidera una recerca per desenvolupar una eina d'avaluació en català per a infants amb sordesa

Notícia | 07-05-2019

El projecte s'ha dut a terme amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el CREDA Jordi Perelló de Sabadell

 

El Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona ha liderat el projecte de recerca que ha culminat amb la publicació del manual de ‘Logoaudiometries infantils en català oriental central', una eina que s'ha elaborat per primera vegada en català oriental peninsular i que està dirigida a donar suport en el procés de diagnòstic i seguiment clínic d'infants amb problemes auditius. Concretament aquesta eina, elaborada conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el Servei Educatiu CREDA Jordi Perelló de Sabadell, està pensada per a infants amb sordesa i usuaris de pròtesis auditives (implant coclear i/o audiòfons).

La recerca, en la qual hi han participat els investigadors Ana Ma. Fernández Planas, Silvia Marro Cosialls, Paolo Roseano, Pilar Calvo Soler, Wendy Elvira-García i M. Antonia Clavería Puig, representa un avenç significatiu en el procés de valoració i tractament de nens i nenes amb diferents graus de pèrdua auditiva – hipoacúsia – i portadors de pròstesis auditives. Segons l'investigador i membre del Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Paolo Roseano, aquest treball “és un dels més gratificants que s'han dut a terme al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia als últims anys, per la seva repercussió en la pràctica clínica de tants professionals de l'audiologia i, en última instància, pel fet de poder contribuir a millorar la qualitat de vida de tantes persones amb pèrdues auditives”. En aquest sentit, destaca que “l'elaboració d'aquest recull omple un buit significatiu, ja que fins al moment, no es disposava d'instruments de diagnòstic construïts tenint en compte el balanceig fònic del català central.”

El conjunt de proves i la bateria de tests que conformen el manual permeten avaluar el rendiment protètic verbal de l'infant i realitzar un seguiment del tractament. Durant la recerca, que es va realitzar l'any 2016, el Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia es va encarregar de dissenyar i revisar les eines d'avaluació i el CREDA Jordi Perelló de Sabadell va dur a terme la posada en pràctica de les proves en diversos grups d'infants. La recerca també va comptar amb el suport de l'Hospital Sant Joan de Déu, centre de referència a Catalunya en el seguiment de nens i nenes amb hipoacúsia.

Un exemple de transferència del coneixement cap a la societat

Actualment, a Catalunya 3 de cada 1.000 nens pateixen qualsevol grau d'hipoacúsia. Amb l'elaboració d'aquest manual en català oriental peninsular es dona resposta a una demanda significativa per part dels professionals de l'àmbit de l'audiologia i la logopèdia. També es fa un salt endavant en la valoració audiològica, ja que el volum, que està pensat per als infants, recull paraules pròpies del lèxic infantil i presenta oracions fonèticament equilibrades, és a dir, que contenen tots els sons de la llengua que podem sentir en la vida real.

La realització d'aquesta eina de diagnòstic ha estat possible gràcies al finançament del servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona.