Detall novetats

Resolució del rector d’adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19

Notícia | 16-10-2020

Amb data d’avui, 16 d’octubre, el rector Joan Elias ha signat una resolució que recull les mesures que són d’aplicació a la UB per contenir el nou brot de COVID-19 mentre estigui vigent la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya.

El document especifica el pas al format virtual de l’activitat docent teòrica presencial. La docència virtual es pot prestar al centre o fora del centre sempre que es pugui garantir la correcta prestació del servei. Les activitats de recerca i de gestió s’han de fer a distància sempre que sigui possible.

Alhora, s’estableix el caràcter preferent del treball a distància per al personal d’administració i serveis en aquells llocs de treball on aquest és possible. Com a criteri general, s’estableix el treball a distància en el 80 % de la jornada (si bé es pot incrementar, excepcionalment, al 100 %).

Per garantir la prestació del servei públic d’educació superior, s’estableixen serveis mínims de prestació presencial obligatòria en diverses àrees i unitats. Així mateix, queden suspeses les celebracions presencials de congressos, convencions i fires, i també les activitats dels bars i restaurants ubicats en edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona (excepte serveis de recollida a l’establiment amb cita prèvia).


Comparteix-ho: