Detall novetats

Resolució del rector sobre la represa d’activitats per al curs 2020-2021

Notícia | 14-09-2020

Davant l’inici del curs acadèmic 2020-2021, el rector ha signat la resolució que recull les instruccions que regiran l’activitat de la Universitat de Barcelona durant aquest període. Aquestes mesures estaran subjectes a les adaptacions i modificacions necessàries en funció de l’evolució de la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries competents.

En la resolució, s’aproven les condicions que han de dirigir l’activitat de la UB durant el curs acadèmic 2020-2021; s’ordena la modificació del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona per adaptar-lo, en allò que escaigui, a les noves condicions establertes en el Pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT i a les recomanacions que es consideri del Ministeri d’Universitats, i, finalment, s’ordena al gerent que dicti una nova instrucció relativa a la incorporació del PAS.

Les instruccions recollides en la resolució afecten les condicions d’obertura de centres i instal·lacions, les mesures de prevenció i d’higiene que cal seguir, i el desenvolupament d’activitats acadèmiques i activitats programades, així com els requeriments per a oposicions i concursos, el lloguer d’espais, les activitats dels concessionaris, l’ús del CRAI i d’Esports UB, i l’autorització de viatges.