Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0208

  • Un currículum i una còpia de l'expedient acadèmic.
     
  • Carta de motivació en la qual es presenti biogràficament de manera breu el candidat i s'indiquin els motius d'interès pel programa.
     
  • Certificat de nivell de domini de la llengua espanyola (per als alumnes de procedència estrangera).
     
  • Certificat de nivell d'idiomes estrangers.