Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació i Indústries Culturals

Objectius i competències

Objectius

  • Fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia).
  • Facilitar un coneixement bàsic i generalista dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans de comunicació.
  • Proporcionar un coneixement exhaustiu dels processos i tècniques de creació i difusió de missatges en les seves diverses fases i de les interrelacions entre els subjectes de la comunicació.
  • Fer conèixer els conceptes i metodologies aplicables a les branques d'investigació de la comunicació i nous entorns tecnològics.
  • Capacitar per a una expressió clara i coherent en les llengües pròpies de la comunitat, i tenir coneixement d'altres idiomes, especialment de l'anglès, per comunicar-se en la seva professió.
  • El grau planteja una formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació.
Comparteix-ho: