Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Dades de l'ensenyament

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l’ensenyament. Aquestes dades sorgeixen d’un conjunt d’indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del sistema de garantia interna de qualitat del centre. Així, doncs, aquestes dades permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, i a partir dels resultats fer propostes per millorar-lo i retre comptes als diferents grups d’interès i la societat en general.

 

Indicadors per a l’avaluació de l’ensenyament

Comparteix-ho: