Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Perfil d'accés

  • Capacitat de comprensió, d'expressió oral i escrita i de treball.
  • Capacitat crítica, de raonament lògic, de síntesi i d'anàlisi.
  • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel'lectual.
  • Interès i curiositat per les llengües i les literatures, per les arts visuals, audiovisuals i multimèdia.
  • Interès i curiositat pel món de la comunicació.
  • Coneixements de llengua i literatura, de llengües estrangeres, d'arts i d'instruments d'informàtica.
Comparteix-ho: