Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 36
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Els Grans Conflictes del Món Actual 1 FB 6
Mètodes i Tècniques d'Investigació en Comunicació 1 FB 6
Producció Textual en Llengua Catalana 1 FB 6
Tendències de les Arts Contemporànies 1 FB 6
Teoria i Història de la Comunicació 1 FB 6
Cultura i Comunicació 2 FB 6
El Pensament Contemporani 2 FB 6
L'Economia en la Configuració del Món Actual 2 FB 6
Producció Textual en Llengua Espanyola 2 FB 6
Semiòtica de la Comunicació 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comunicació Audiovisual 1 OB 6
Documentació i Sistemes d'Informació 1 OB 6
Els Sectors de les Indústries Culturals 1 OB 6
Fonaments d'Administració i Direcció d'Empreses 1 OB 6
Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita 1 OB 6
Creació, Gestió i Avaluació de les Indústries Culturals 2 OB 6
El Cinema i la Indústria Cultural 2 OB 6
El Procés de Producció Audiovisual 2 OB 6
Gèneres i Formats de la Comunicació Oral 2 OB 6
Mecanismes de Comunicació i Producció a la Xarxa 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació 1 OB 6
Disseny i Edició de Productes Multimèdia 1 OB 6
Anglès en Àmbits Professionals 2 OB 6
Comunicació Empresarial 2 OB 6
Màrqueting i Distribució del Producte Cultural 2 OB 6
Recepció i Crítica del Producte Cultural 2 OB 6
Televisió i Ràdio en el Segle XXI 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Pràctiques Externes Anual PR 24
Dret, Ètica i Deontologia en les Indústries Culturals 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 18

Itineraris i mencions

Menció en Comunicació
Menció en Indústries Culturals
Comparteix-ho: