Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Anglesos

Objectius i competències

Objectius

  • Capacitar per treballar en contextos internacionals i multiculturals.
  • Proporcionar capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d'aplicació de coneixements, a més d'incorporar perspectives noves.
  • Proporcionar el domini de la llengua anglesa a partir dels diferents àmbits d'anàlisi.
  • Capacitar per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals.
  • Proporcionar coneixements fonamentals de lingüística aplicada i com s'aplica a diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.
  • Proporcionar coneixements de textos literaris en llengua anglesa de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals.
  • Fer conèixer i respectar la diversitat individual i col·lectiva.
Comparteix-ho: