Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Anglesos

Pla d'acció tutorial

Responsable

Gemma López Sánchez
gemma_lopez@ub.edu

El Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos ofereix un servei de sessions informatives que estan a disposició dels estudiants de Grau d'Estudis Anglesos. Aquest servei té l'objectiu d'orientar-los i d'ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls plantegen durant la seva formació.

1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.

2. Incentivar el seu interès per la lingüística, la llengua anglesa i la literatura en llengua anglesa.

3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

5. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

1r curs: sessió de presentació (octubre)

Objectius:
- Donar la benvinguda als estudiants.
- Informar-los del funcionament de les seccions de Lingüística i Literatura Angleses, dins del Departament de LiLM i d'Estudis Anglesos.
- Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.

2n curs – 3r curs (novembre)

Objectius:
- Informar als estudiants sobre les possibilitats de mobilitat, programes d'intercanvi nacionals i internacionals (Seneca/Sicue, Erasmus, etc.).
- Informar als estudiants sobre la convocatòria de beques de col.laboració amb els departaments.

4t curs (maig)

Objectius:
- Informar als estudiants sobre oportunitats laborals relacionades amb els seus estudis de grau, tant pel que fa a llocs de treball en l'àmbit acadèmic com també en l'àmbit empresarial.

Comparteix-ho: