Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Anglesos

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat

 • Matèria: Ampliació de Lingüística Anglesa Sincrònica

  a. Lingüística cognitiva anglesa 362746

  b. Lingüística contrastiva (anglès-català/castellà) 362749

  c. Pràctiques externes 363387

  d. Sintaxi anglesa 362743

  e. Traducció de/a l’anglès II 362750 

 • Matèria: Ampliació de Lingüística Aplicada (Anglès)

  a. Adquisició de l’anglès com a segona llengua II 362752

  b. Ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera II 362754 

 • Matèria: Literatures i altres Representacions Culturals (Anglès)

  a. El món postcolonial anglòfon 362751

  b. Literatura i conflicte 362756

  c. Literatura i cultures a Irlanda 362753

  d. Narrativa anglesa i el cinema 362748

  e. Noves tendències en la literatura dels EUA 362755

  f. Teatre britànic contemporani 364760

Comparteix-ho: