Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus

Pla d'acció tutorial

Descripció

L'ensenyament d'Estudis Àrabs i Hebreus ofereix un servei de tutories i el posa a disposició dels estudiants amb l'objectiu d'orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls plantegen durant la seva formació, d'acord amb les directrius de la Universitat de Barcelona.
Objectius

 1. Ajudar els estudiants del grau, a l'inici dels seus estudis a la Facultat, a integrar-se en el món universitari.
 2. Incentivar el seu interès per les llengües i literatures del grau, i per la història i cultura en general.
 3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.
 4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.
 5. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als possibles estudis posteriors i a la seva inserció en el món laboral.
 6. El servei de tutories té un caràcter voluntari per a l'alumnat però amb la seva implementació es preveu aconseguir, entre d'altres objectius, que disminueixi la taxa d'abandonament i d'estudiants no presentats en les avaluacions.
 7. A través de les tutories es preveu també que les seccions tinguin informació de les necessitats i dels problemes dels estudiants.

El PAT d'Estudis Àrabs i Hebreus és durà a terme per professors tutors de les dues seccions. Aquests professors estaran en contacte amb els estudiants per mitjà de reunions individuals i de grup, que poden organitzar-se per iniciativa del tutor o de l'estudiant interessat.

Procediment: Quan el coordinador del PAT rep els llistats dels alumnes matriculats al curs, comunica a cada alumne quin és el seu tutor. Després, els alumnes són convocats a una primera reunió amb el seu tutor, on aquest els explica el mètode que farà servir durant el curs.

1r curs: sessió col·lectiva de presentació

El PAT començarà amb una sessió inicial col·lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau d'Estudis Àrabs i Hebreus. Aquesta sessió té els objectius següents:

 1. Donar la benvinguda als estudiants.

 2. Informar-los del funcionament de l'ensenyament i de les seves particularitats.

 3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.

 4. Donar a conèixer els mitjans d'informació i comunicació que les dues àrees d'Àrab i d'Hebreu posen a la seva disposició.

 5. Presentar tant l'equip de direcció com les persones que es fan càrrec de les tutories.

1r curs – 4t curs

A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

2n - 3r curs

Novembre
Als estudiants de segon i tercer curs del grau se'ls ofereix una sessió informativa sobre les possibilitats de mobilitat, programes d'intercanvi nacionals i internacionals (Sicue, Erasmus, etc.) per donar a conèixer les característiques d'aquests programes, les seves possibilitats, com també algunes de les possibles institucions on poden completar la seva formació acadèmica. Se'ls informa igualment sobre la convocatòria de beques de col·laboració amb els departaments.

4t curs

Abril
Als estudiants de quart se'ls ofereix una sessió informativa sobre màsters, postgraus i programes de doctorat en l'àmbit dels estudis del grau i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.

Pla Marc d'Acció Tutorial per als graus de la Facultat de Filologia

Comparteix-ho: