Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus

Perfil d'accés

  • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
  • Capacitat de treball.
  • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
  • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
  • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
  • Coneixements d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
  • Interès en el coneixement de les llengües i cultures de l'àmbit semític i de l'Orient Mitjà i Pròxim, de les cultures àrab, islàmica, judaica, i bíblica, com també del llegat de l'Al-Andalus i de Sefarad.
Comparteix-ho: