Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Francesos (pla antic) (en extinció)

Dades de l'ensenyament

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l’ensenyament. Aquestes dades sorgeixen d’un conjunt d’indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del sistema de garantia interna de qualitat del centre. Així, doncs, aquestes dades permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, i a partir dels resultats fer propostes per millorar-lo i retre comptes als diferents grups d’interès i la societat en general.

 

Indicadors per a l’avaluació de l’ensenyament

Comparteix-ho: