Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Francesos (pla antic) (en extinció)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 66
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Introducció a la Llengua Francesa 1 FU 6
Llatí 1 FB 6
Llengua Catalana 1 FB 6
Llengua Espanyola 1 FB 6
Llengua Estrangera: Alemany 1 FB 6
Llengua Estrangera: Anglès 1 FB 6
Llengua Estrangera: Àrab 1 FB 6
Llengua Estrangera: Basc 1 FB 6
Llengua Estrangera: Gallec 1 FB 6
Llengua Estrangera: Grec Modern 1 FB 6
Llengua Estrangera: Hebreu 1 FB 6
Llengua Estrangera: Italià 1 FB 6
Llengua Estrangera: Neerlandès 1 FB 6
Llengua Estrangera: Polonès 1 FB 6
Llengua Estrangera: Portuguès 1 FB 6
Llengua Estrangera: Rus 1 FB 6
Llengua Estrangera: Suec 1 FB 6
Ús de la Llengua Francesa Oral 1 FU 6
Francès Instrumental 2 FU 6
Introducció a la Cultura Francesa 2 FU 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Literatura Comparada 2 FB 6
Ús de la Llengua Francesa Escrita 2 FU 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa 1 OB 6
Història de la Llengua Francesa 1 OB 6
Literatura Francesa Contemporània 1 OB 6
Llengua Francesa Oral i Escrita I 1 OB 6
Morfosintaxi de la Llengua Francesa 1 OB 6
Lexicologia de la Llengua Francesa 2 OB 6
Llengua Francesa Oral i Escrita II 2 OB 6
Novel·la Francesa I 2 OB 6
Novel·la Francesa II 2 OB 6
Viure a França: Signes i Mites dels Temps 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
El Francès en el Món: Contacte entre Cultures 1 OB 6
Mètodes de la Teoria Literària Contemporània 1 OB 6
Poesia Francesa 1 OB 6
Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I 1 OB 6
Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa 2 OB 6
Lingüística Francesa Comparada 2 OB 6
Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa 2 OB 6
Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 30
Assignatures Optatives 2 OT 24

Itineraris i mencions

Menció en Lingüística Francesa Aplicada (UAB)
Menció en Cultura i Creació Contemporània d'Expressió Francesa (UB)
Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals (UAB i UB)
Comparteix-ho: