Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Literaris

Pla d'acció tutorial

Descripció

La secció de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada ofereix un servei de tutories que està a disposició dels estudiants al llarg de tots els estudis, especialment de grau però també de doctorat i màster. Aquest servei té l'objectiu d'orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls plantegen durant la seva formació.
Objectius

  1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.
  2. Orientar els estudiants en el seu itinerari curricular i, al final dels estudis, orientar-los amb vista als estudis posteriors i a la inserció al món laboral.
  3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

1r curs: tutoria i sessió col·lectiva de presentació

Un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial col·lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau d'Estudis Literaris. Aquesta sessió té els objectius següents:

  1. Donar la benvinguda als estudiants.

  2. Informar-los del funcionament del Departament.

  3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.

  4. Donar a conèixer els mitjans d'informació i comunicació que el Departament i la Facultat posen a la seva disposició.

  5. Presentar les persones que es fan càrrec de les tutories.

1r curs – 4t curs

A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors/es sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic.

2n curs – 3r curs

Novembre
A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors/es sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic.

4t curs

Abril
Als estudiants de quart  se'ls ofereix una sessió informativa sobre màster, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.

Màsters, postgraus i doctorat

Els màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament, tenen serveis específics de tutories individuals.

Distribució de les tutories  

1r: Sessió col·lectivade presentació - Tutories individuals

2n: Sessió informativa sobre mobilitat i beques - Tutories individuals

3r: Sessió informativa sobre mobilitat i beques - Tutories individuals

4t: Sessió colectiva d'orientació acadèmica i laboral - Tutories individuals

Màsters i postgraus: Tutories individuals

Doctorat: Tutories individuals

Pla Marc d'Acció Tutorial per als graus de la Facultat de Filologia

Comparteix-ho: