Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Pla d'acció tutorial

Responsable

Cesc Esteve

cesc.esteve@ub.edu

 

El Grau de Filologia Catalana ofereix un servei de tutories que està a disposició dels estudiants al llarg de tots els estudis, especialment de grau però també de postgrau i màster. Aquest servei té l'objectiu d'orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls plantegen durant la seva formació.

  1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari

  2. Incentivar el seu interès per la llengua i la literatura catalanes, i per la cultura en general.

  3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

  4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

  5. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

1r curs: Sessió col·lectiva de presentació

Un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial col·lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau de Filologia Catalana. Aquesta sessió té els objectius següents:

  1. Donar la benvinguda als estudiants.

  2. Informar-los del funcionament del Departament.

  3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.

  4. Donar a conèixer els mitjans d'informació i comunicació que el grau posa a la seva disposició: webFacebook, Twitter i Instagram.

  5. Presentar tant l'equip de direcció com les persones que es fan càrrec de les tutories.

1r curs – 4t curs

A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

2n curs

El mes de novembre els tutors programen una sessió col·lectiva per informar sobre els projectes de recerca del Grau, les beques de col·laboració amb el Departament i els programes Erasmus i Sicue.

4t curs

El mes d'abril als estudiants de quart se'ls convida a una sessió informativa sobre màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.

Pla Marc d'Acció Tutorial per als graus de la Facultat de Filologia i Comunicació

1r
2n
3r
4t
Màsters i postgraus
Doctorat

Sessió col·lectiva de presentació

Sessió col·lectiva de projectes de recerca, beques de col·laboració i programes Erasmus i Sicue
           
Sessió col·lectiva d'orientació acadèmica i laboral
Sessió col·lectiva d'orientació acadèmica i laboral
                

Comparteix-ho: