Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1 FB 6
Àrab Modern I 1 FB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Hebreu Modern I 1 FB 6
Introducció a la Llengua Basca 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Russa 1 FB 6
Introducció al Grec I 1 FB 6
Introducció al Grec Modern 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Anglesa I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Neerlandès I 1 FB 6
Suec I 1 FB 6
Anàlisi de Textos Catalans: Poesia, Teatre i Narrativa 2 FB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Literatura Catalana: Èpoques Literàries 2 FB 6
Literatura Catalana: Terminologia i Metodologies 2 FB 6
Llengua Catalana II 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història de la Llengua Catalana Antiga i Medieval 1 OB 6
Literatura Catalana del Renaixement 1 OB 6
Literatura Catalana: els Grans Valors Literaris del Segle XV 1 OB 6
Literatura Catalana: Romanticisme i Renaixença 1 OB 6
Llengua Catalana Estàndard 1 OB 6
Anàlisi i Producció de Textos Catalans 2 OB 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània 2 OB 6
Lingüística Aplicada Catalana 2 OB 6
Literatura Catalana: Crítica Textual 2 OB 6
Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV 1 OB 6
Fonologia Catalana 1 OB 6
Literatura Catalana del Barroc i de la Il·lustració 1 OB 6
Sintaxi Catalana 1 OB 6
Sociolingüística Catalana 1 OB 6
El Modernisme 2 OB 6
El Noucentisme i les Avantguardes 2 OB 6
Els Orígens de la Literatura Catalana (Trobadors, Llull, Cròniques) 2 OB 6
Lexicologia Catalana i Semàntica 2 OB 6
Morfologia Catalana 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Dialectologia Catalana 1 OB 6
Literatura Catalana: Poètiques Classicistes 1 OB 6
Literatura Catalana: Poètiques Contemporànies 1 OB 6
Pragmàtica del Català 1 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 24

Itineraris i mencions

Menció en Literatura Catalana
Menció en Llengua Catalana
Comparteix-ho: