Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Itineraris, mencions i optativitat

Mencions

Per obtenir menció en Llengua Catalana cal cursar 24 ECTS optatius en assignatures de les següents matèries:

 • Ampliació dels Coneixements de Pragmàtica Catalana
 • Aprofundiment en la Història de la Llengua Catalana
 • Aspectes Complementaris de la Variació Dialectal i Social
   

Per obtenir menció en Literatura Catalana cal cursar 24 ECTS optatius en assignatures de la matèria:

 • Aspectes Complementaris de la Literatura Catalana Medieval, Moderna i Contemporània

Optativitat

 • Matèria: Ampliació dels Coneixements de Pragmàtica Catalana

  1. Català col·loquial i anàlisi del discurs 360797
  2. Pràctiques externes 363389
 • Matèria: Aprofundiment en la Història de la Llengua Catalana

  1. Lingüística diacrònica catalana: teoria i anàlisi 360794
 • Matèria: Aspectes Complementaris de la Variació Dialectal i Social

  1. Mètodes en la recerca dialectal del català 360795
  2. Variació i política lingüístiques 360796
 • Matèria: Aspectes Complementaris de la Literatura Catalana Medieval, Moderna i Contemporània

  1. Edició i anotació de textos 360791
  2. Literatura catalana: corrents i autors coetanis 360792
  3. Ramon Llull i la literatura catalana 360790
  4. Realismes, formalismes, postmodernitats 360793
 • Matèria: Lingüística i Literatures Europees

  1. Cervantes i la poètica de la novel·la 361111
  2. El teatre de Shakespeare 362734
  3. Història i cultura franceses I: de l’amor cortès a l’”Amour Fou” 361995
  4. Introducció a la literatura comparada 360122
  5. Lingüística computacional 361749
  6. Literatura alemanya i les arts 361968
  7. Literatura i gènere a Galícia, Portugal i Brasil 362024
  8. Narrativa russa contemporània 362046
  9. Orígens i formació de les llengües romàniques 364968
  10. Teatre i espectacle a Itàlia 362058
  11. Tecnologies de la informació i la comunicació 362774
  12. Teoria literària feminista i estudis de gènere 360124
  13. Tradició clàssica 361392
Comparteix-ho: