Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Clàssica

Objectius i competències

Objectius

Dotar d'una formació integral en el coneixement de l'antiguitat grecollatina, i la seva pervivència en les cultures occidentals a través de la lectura i la interpretació de textos, tant literaris com no literaris.
Proporcionar el coneixement i domini de les llengües clàssiques per a una comprensió íntegra de textos grecs i llatins, com també de les tècniques filològiques i les ciències auxiliars bàsiques.

Comparteix-ho: