Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Clàssica

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1 FB 6
Àrab Modern I 1 FB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Hebreu Modern I 1 FB 6
Introducció a la Llengua Basca 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Russa 1 FB 6
Introducció al Grec I 1 FB 6
Introducció al Grec Modern 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Anglesa I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Neerlandès I 1 FB 6
Suec I 1 FB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Introducció al Grec II 2 FB 6
Introducció al Grec III 2 FB 6
Llatí II 2 FB 6
Llengua Llatina 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Gramàtica Grega 1 OB 6
Gramàtica Llatina I 1 OB 6
Literatura Grega I: Grans Obres 1 OB 6
Poesia Èpica Llatina 1 OB 6
Textos Grecs I 1 OB 6
Gramàtica Llatina II 2 OB 6
Literatura Llatina d'Època Republicana 2 OB 6
Prosa Clàssica Llatina I 2 OB 6
Sintaxi Grega 2 OB 6
Textos Grecs II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Literatura Llatina d'Època Imperial 1 OB 6
Prosa Clàssica Llatina II 1 OB 6
Textos Grecs III: Èpica i Lírica 1 OB 6
Tradició Clàssica 1 OB 6
Indoeuropeu I 2 OB 6
Literatura Grega II: Èpica i Lírica 2 OB 6
Poesia Lírica Llatina 2 OB 6
Textos Grecs IV: Prosa 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Gramàtica Llatina III 1 OB 6
Historiografia Llatina 1 OB 6
Literatura Grega III: Prosa 1 OB 6
Textos Grecs V: Drama 1 OB 6
Literatura Grega IV: Drama 2 OB 6
Poesia Dramàtica Llatina 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: