Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Clàssica

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat

 • Matèria: Ampliació de Civilització i Cultura del món Clàssic

  a. Civilització romana 361395

  b. Fonts per a la història i civilització de Roma 361397

  c. Història i mètodes de la filologia clàssica 361393

  d. Mitologia grega 361394

  e. Pràctiques externes 363386

  f. Religió grega 362414 

 • Matèria: Ampliació de Llengua Grega

  a. Grec modern I 361366

  b. Grec modern II 362810 

 • Matèria: Ampliació de Llengua Llatina

  a. Introducció a la retòrica i estilística llatines 361054

  b. Llatí vulgar 364980

Comparteix-ho: