Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Hispànica

Mobilitat

Els estudiants universitaris poden fer cursos complets o determinades assignatures dels seus estudis en altres universitat, sigui de l’Estat Espanyol (SICUE), sigui d’altres països amb els que prèviament s’ha subscrit un acord de cooperació interuniversitària (Erasmus +, Erasmus Mundus,...)
Comparteix-ho: