Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Hispànica

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1 FB 6
Àrab Modern I 1 FB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Hebreu Modern I 1 FB 6
Introducció a la Llengua Basca 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Russa 1 FB 6
Introducció al Grec I 1 FB 6
Introducció al Grec Modern 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Anglesa I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Neerlandès I 1 FB 6
Suec I 1 FB 6
Introducció a la Història de la Llengua Espanyola 2 FB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Introducció a la Literatura Hispanoamericana 2 FB 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Medieval i de l'Edat d'Or 2 FB 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Espanyol d'Amèrica Anual OB 12
Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol Anual OB 12
La Il·lustració Espanyola: Literatura i Pensament 1 OB 6
La Narrativa Espanyola del Segle XX 1 OB 6
Literatura Hispanoamericana fins al Modernisme 1 OB 6
Morfologia i Lexicologia de l'Espanyol 2 OB 6
Realisme i Naturalisme a Espanya: la Novel·la 2 OB 6
Teatre Espanyol de l'Edat d'Or: Text i Espectacle 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història de la Llengua Espanyola Anual OB 12
Pragmàtica de l'Espanyol Anual OB 12
Estètica i Ideologia del Romanticisme Espanyol 1 OB 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines 1 OB 6
Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa 2 OB 6
Literatura Hispanoamericana del Segle XX 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Sintaxi de l'Espanyol Anual OB 12
Literatura Espanyola del Barroc: Poesia i Prosa 1 OB 6
Literatures Medievals Comparades 1 OB 6
La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes 2 OB 6
Literatura Castellana de l'Edat Mitjana 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 6

Itineraris i mencions

Menció en Llengua Espanyola
Menció en Literatura Espanyola
Comparteix-ho: