Universitat de Barcelona

Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures

Objectius i competències

Objectius

Proporcionar una formació transversal en l'àmbit de les llengües romàniques, amb una orientació versàtil i dinàmica, amb una percepció àmplia de l'evolució cultural de l'entorn europeu i des d'una perspectiva comparativa.

Competències

Entre les competències i habilitats que proporciona, hi ha les següents:

  1. Capacitat per interpretar i analitzar, des d’una perspectiva comparada, tant sincrònica com diacrònica, les llengües i literatures romàniques.
  2. Coneixement tant teòric com pràctic de dues llengües romàniques, a més del català o del castellà, i l’habilitat d’usar-les amb finalitats diferents (ensenyament, correcció, redacció de continguts, etc.), oralment i per escrit.
  3. Coneixement de l’evolució històrica de la literatura romànica i l’articulació en gèneres literaris.
  4. Coneixement aprofundit de la història de la literatura i la cultura de dues llengües romàniques i habilitat per elaborar un discurs crític sobre aquestes literatures i cultures des de diverses perspectives metodològiques.
  5. Coneixement dels fenòmens lingüístics aplicats a l’anàlisi de les llengües romàniques.
  6. Habilitat per aplicar les tècniques d’edició filològica a textos literaris i lingüístics d’àmbit romànic.
Comparteix-ho: