Universitat de Barcelona

Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures

Sortides professionals

  • Ensenyament secundari, ensenyament d'idiomes, docència universitària, lectorats a universitats estrangeres.
  • Recerca i innovació en l'àmbit lingüístic i literari tant privat com públic (universitats, instituts de recerca, institucions culturals, etc.).
  • Treball editorial: tasques d'assessorament, lectura de manuscrits, correcció de textos, edició d'obres, etc.
  • Gestió cultural: comissariat d'exposicions i conservació en el sector museístic i documental, conservació i promoció del patrimoni, assessorament a fundacions i altres institucions, gestió de polítiques culturals i institucionals, turisme, etc.
  • Traducció en l'àmbit de les llengües romàniques.
  • Biblioteconomia, documentació i arxius.
  • Assessorament històric, cultural i lingüístic en l'àmbit de la publicitat, la televisió, el teatre i el cinema.
  • Mediació cultural i lingüística en l'àmbit de la cooperació internacional.
Comparteix-ho: