Universitat de Barcelona

Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures

Pla d'acció tutorial

Responsable

Maria Reina Bastardas Rufat

reina.bastardas@ub.edu

A l'inici del primer curs (octubre) es farà la presentació del PAT i del professorat responsable als alumnes que acaben d'iniciar el grau, com també dels recursos del departament i de la universitat (webs, CRAI, SAE, etc.).

A mitjan del primer curs (gener) es farà una sessió per valorar el primer quadrimestre, per copsar les dificultats que hagin pogut tenir els alumnes, per buscar-los solucions i prevenir l'abandonament. Es farà també un seguiment dels alumnes que ho necessitin al llarg d'aquest curs mitjançant tutories individuals.

2n curs: sessió informativa (març)
Als estudiants de segon curs de grau se'ls oferirà una sessió informativa sobre les possibilitats de mobilitat, programes d'intercanvi nacionals i internacionals (Seneca/Sicue, Erasmus, etc.), beques de col·laboració amb departaments, assignatura de "Pràctiques externes", etc. També es farà també una presentació de les línies de recerca on eventualment poden acollir-se mitjançant beques.

A mitjan del quart curs (gener) es farà una sessió informativa sobre les perspectives post-grau: oferta de màsters, oferta de beques, ofertes de formació de la UB i de la facultat amb vistes a la inserció professional (fira de l'ocupabilitat, etc.).

Comparteix-ho: