Universitat de Barcelona

Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures

Perfil d'accés

  • Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita. 
  • Capacitat de treball.
  • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
  • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
  • Interès i curiositat per les llengües i literatures.
  • Coneixements de la llengua i literatura de l’especialització (en el cas de la Filologia Romànica, coneixement bàsic de dues llengües romàniques), així com d’altres llengües estrangeres (particularment, les llengües instrumentals de la Filologia Romànica, anglès i alemany), i també d'instruments d’informàtica bàsica.
Comparteix-ho: