Universitat de Barcelona

Grau en Llengües i Literatures Modernes

Pla d'acció tutorial

Responsable

Mireia Calvet Creizet

mireiacalvet@ub.edu

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) consisteix en un servei de tutories que està al servei dels estudiants mentre cursen el Grau de Llengües i Literatures Modernes. L'objectiu d'aquest servei és orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls puguin plantejar durant el seu període formatiu.

  1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.

  2. Incentivar el seu interès per les llengües i literatures modernes, i per la cultura en general.

  3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

  4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

  5. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

1r curs: trobada inicial de benvinguda

 

Un cop iniciat el curs acadèmic es fa una primera trobada adreçada als estudiants de primer curs del Grau de Llengües i Literatures Modernes. Aquesta sessió té els objectius següents:

  1. Donar la benvinguda als estudiants.

  2. Informar-los del funcionament del Departament i de les Seccions que l'integren.

  3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.

  4. Presentar-los l'equip de docents que es fa càrrec de les tutories i indicar-los la forma d'establir contacte amb ells.

1r curs – 4t curs

Al llarg dels estudis de grau, els estudiants podran adreçar-se als docents de l'equip de tutories sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis.

2n - 3r curs sessió informativa

Novembre
Als estudiants de segon i tercer curs de grau se'ls ofereix una sessió informativa sobre les possibilitats de mobilitat, programes d'intercanvi nacionals i internacionals (Seneca/Sicue, Erasmus, etc.), beques de col·laboració amb departaments, assignatura de "Pràctiques externes", etc.

4t curs

Abril
Als estudiants de quart  se'ls ofereix una sessió informativa sobre màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament i altres opcions posteriors al grau.

Comparteix-ho: