Universitat de Barcelona

Grau en Llengües i Literatures Modernes

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Itineraris i mencions

Menció en Dues Llengües
Menció Bilingüe A+C
Menció en Alemany
Menció en Italià
Comparteix-ho: