Universitat de Barcelona

Grau de Lingüística

Objectius i competències

Objectius

  • Assolir una formació professional sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà, afavorint l'especialització en alguna àrea específica de la lingüística.
  • Adquirir les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de la professió.
  • Assolir un bon coneixement de llengües específiques.

Competències

  • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
  • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
  • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
Comparteix-ho: