Universitat de Barcelona

Grau de Lingüística

Perfil d'accés

  • Interès pel fenomen lingüístic i la comunicació, i per les llengües i la seva estructura.
  • Curiositat intel·lectual i capacitat analítica, crítica i argumentativa.
  • Coneixements d'anglès i d'informàtica bàsica.


Accés des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Comparteix-ho: