Universitat de Barcelona

Grau de Lingüística

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 60
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Itineraris i mencions

Menció en Lingüística i una Llengua
Menció en Lingüística i dues Llengües
Comparteix-ho: