Informació per a les empreses i institucions

Les pràctiques internacionals en el marc del Programa Erasmus+ estan adreçades a estudiants de grau (excepte el Grau de Comunicació i Indústries Culturals) o màster universitari.

Les entitats col·laboradores han de formalitzar el conveni amb la Facultat de Filologia (UB). A més, poden concretar l'oferta de pràctiques en els terminis establerts pels requisits del programa i poden adreçar les pràctiques als estudiants d'aquelles titulacions que considerin adients.

La selecció final dels estudiants queda a càrrec de la Facultat de Filologia. Els criteris per a la selecció són exclusivament acadèmics; específicament, es tindrà en compte:

  1. l'adequació del perfil acadèmic de l'estudiant a l'oferta de pràctiques

  2. la nota mitjana d'expedient acadèmic i la quantitat de crèdits superats

  3. el nivell exigit d'idioma (o idiomes) per l'empresa o institució per desenvolupar les pràctiques.
     
  • Calendari

Els terminis de la convocatòria 2019 (per realitzar l'estada de pràctiques al curs acadèmic 2019-2020) són els següents:

SOL·LICITUD
DE L'ESTUDIANT
ESTADA
DE PRÀCTIQUES

9 novembre 2018 – 10 gener 2019

1r semestre (setembre-desembre) o 2n semestre (febrer-maig) del curs 19-20,
o bé tot el curs (15 setembre 2019-14 de setembre de 2020)

2 abril 2019 – 6 maig 2019

9 setembre 2019 – 6 novembre 2019

2n semestre (febrer-maig) del curs 2019-2020

abril 2019

estiu (1 juny-14 setembre) de 2020

 

  • Durada de les pràctiques

Els estudiants seleccionats podran realitzar estades d'entre 2 i 12 mesos consecutius i dins del mateix curs acadèmic, segons el moment de realitzar la sol·licitud. L'estudiant “Erasmus+ pràctiques” es considera un estudiant a temps complet, per la qual cosa pot realitzar una jornada màxima de 8 hores diàries (5 dies a la setmana).

La totalitat d'hores de pràctiques no ha de superar les 750h. Només en circumstàncies excepcionals s'estudiarà la possibilitat d'ampliar-les fins a un màxim de 900 h.

 

  • Assegurança mèdica i despeses derivades de la mobilitat internacional

Els estudiants seleccionats hauran de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la mobilitat internacional. També hauran de disposar d'una assegurança mèdica durant tota la seva estada. La Universitat de Barcelona contracta una assegurança d'accidents, repatriació i responsabilitat civil que cobreix l'estada dels estudiants seleccionats.

 

  • Remuneració de les pràctiques

La Facultat de Filologia convida a les entitats que acullin un estudiant en pràctiques a considerar atorgar-li una remuneració en concepte de bossa o ajuda a les despeses de desplaçament i de l'estada, atès que l'estudiant dedicarà la jornada sencera a les pràctiques i no disposarà de temps material per desenvolupar una activitat laboral retribuïda al país de destí.

Comparteix-ho: