Instruccions davant d'un cas sospitós o confirmat de Covid-19

D’acord amb les indicacions del Pla de contingència de la UIniversitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la Covid-19 per al curs 2021-2022, es recomana seguir les següents instruccions davant d’un cas sospitós o confirmat de Covid-19:

• Els casos sospitosos han de romandre en aïllament a l’espera del resultat de la PCR o TAR, que ha d’efectuar l’assistència primària de la sanitat pública.

• Els casos confirmats es mantenen en aïllament fins que hagin transcorregut 72 hores des de la resolució de la febre i del quadre clínic agut, amb un mínim de deu dies des de l’inici dels símptomes o de la data de la presa de la mostra en casos asimptomàtics.

• La normativa obliga a identificar i fer un seguiment dels contactes estrets. El personal sanitari de l’OSSMA ha d’identificar tots els contactes estrets dels casos confirmats. La identificació de contactes estrets s’inicia en el moment en que el resultat del cas sigui positiu. El període a considerar per fer aquesta identificació com a contacte estret, és de quaranta-vuit hores anteriors a l’aparició de símptomes o presa de la mostra per PCR o TAR, del cas.

Només el Servei Mèdic o les autoritats sanitàries poden informar del tancament dels casos.

Un cop es produeix la detecció d’un cas sospitós o confirmat es recomana seguir aquestes indicacions:

• Si el cas sospitós o confirmat es detecta a la Universitat de Barcelona, mentre es desenvolupa l’activitat (que no vol dir que s’hagi infectat a la Universitat, sinó que la simptomatologia ha aparegut a la Universitat), s’ha d’actuar en aquest ordre:

1. La persona afectada avisa de la situació a la seva persona responsable de la UB

Si és un alumne/a -> avisar al professor responsable de l’activitat

Si és un professor/a -> avisar cap del departament / cap d’estudis

Si és PAS -> avisar cap d’unitat

2. El/la responsable de la persona afectada, o Indica a la persona afectada que marxi a casa, s’aïlli i contacti immediatament amb les autoritats sanitàries (061 o CAP de referència).

Informa del cas a la persona de referència del centre, Rocío Molina rociomolina@ub.edu i li facilita tota la informació de què disposa (nom, adreça electrònica, etc.).

3. La persona de referència del centre centralitza tota la informació i després:

 • Comunica el cas al Servei Mèdic, juntament amb la informació que es requereixi per determinar les mesures que cal prendre.
 • Adopta les mesures acordades al centre: neteja d’espais, paralització de l’activitat, etc.
 • Informa de la situació al director o directora de departament, en el cas del PDI; al cap d’unitat, en el cas del PAS, o el responsable de l’activitat, en el cas de l’alumnat.

 

4. El Servei Mèdic:

 • Inicia el procés d’identificació de contactes estrets del cas (PAS, PDI i/o alumnes). Si requereix més informació (grups, adreces electròniques, etc.), la demana a la persona de referència del centre de la persona afectada.
 • Si detecta contactes estrets entre els membres de la comunitat universitària, hi contacta i els dona les instruccions pertinents.
 • Si són treballadors/res d’empreses externes, informa la Unitat Tècnica de l’OSSMA, que contacta amb l’empresa afectada.

Si el cas sospitós o confirmat es detecta fora de la Universitat de Barcelona i és membre de la comunitat universitària (PDI, PAS o estudiant) o personal d’una empresa aliena (IDIBAPS, IDIBELL, FBG, neteja, manteniment, etc.), s’ha d’actuar en aquest ordre:

1. La persona afectada:

 • Contacta amb les autoritats sanitàries (061 o CAP de referència) i segueix les seves instruccions.
 • En cap cas no accedeix als edificis i instal·lacions de la UB.
 • Informa de la situació al seu responsable a la UB.

 

2. El responsable a la UB de la persona afectada:

 • Recorda a la persona afectada que no ha d’accedir als edificis i instal·lacions de la UB, que s’ha de mantenir aïllada i que ha de contactar amb les autoritats sanitàries (061 o CAP de referència).
 • Informa del cas a la persona de referència del centre, Rocío Molina rociomolina@ub.edu,  i li facilita tota la informació de què disposa (nom, adreça electrònica, etc.).

 

3. La persona de referència del centre continua el procés descrit a partir del punt 3 dels casos detectats a la Universitat de Barcelona.

4. El Servei Mèdic inicia l’estudi de contactes estrets de la UB (procedeix igual que el cas anterior)

• Si el cas confirmat no és membre de la comunitat universitària, sinó que es tracta d’un familiar o un amic, per exemple, que ha estat en contacte amb un membre de la comunitat universitària, la persona afectada és un possible contacte estret, o un contacte estret confirmat:

1. La persona afectada:

 • Contacta amb les autoritats sanitàries (061 o CAP de referència) i segueix les instruccions. També pot entrar a https://contacteestret.catsalut.gencat.cat/  i seguir les instruccions corresponents
 • Contactes estrets que NO tenen la pauta de vacunació finalitzada o que sí que la tenen però tenen símptomes:
 • Hauran de fer quarantena durant els 10 dies següents al contacte amb un cas positiu diagnosticat.
 • Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l’exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

 

 • Contactes estrets que tenen la pauta de vacunació completa i NO tenen símptomes:
 • NO hauran de fer quarantena, però han d’estar atents per si sorgeixen símptomes compatibles amb una infecció per CoVid19.
 • Han d’evitar el contacte amb persones vulnerables i amb persones no vacunades. Han de continuar utilitzant mascareta, evitar les interaccions socials al màxim, no acudir a esdeveniments massius o multitudinaris i vigilar en tot moment que no apareguin símptomes compatibles amb la infecció per COVID-19.
 • Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l’exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

 

Per tant, les persones que són contactes estrets però son asimptomàtiques i estan vacunades amb pauta completa estan exemptes de fer quarantena i poden acudir a la UB, però han d’extremar les mesures preventives.

 • Informa de la situació al seu responsable de la UB.

 

2. El responsable a la UB de la persona afectada:

 • Recorda a la persona afectada que ha de seguir les instruccions que li han donat les autoritats sanitàries.
 • Informa del cas a la persona de referència del centre, Rocío Molina (rociomolina@ub.edu) i li facilita tota la informació de què disposa.

 

3. La persona de referència del centre, informa del cas al Servei Mèdic,

4. El Servei Mèdic:

 • Decideix si cal demanar més informació a la persona afectada.
 • Indica a la persona afectada i a la persona de referència del centre com cal actuar.

 

En tots els casos, la persona afectada pot adreçar-se directament al Servei Mèdic medicinadeltreball.ossma@ub.edu, per demanar informació.

Comparteix-ho: