Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Calendari acadèmic

Docència

Les classes del primer quadrimestre (Q1) començaran el 16 de setembre i s’acabaran el 20 de desembre, sempre de dilluns a dijous. Respecte al segon quadrimestre (Q2), les classes començaran el 3 de febrer i acabaran el 22 de maig, concentrades en tres tardes a la setmana (vegeu l'horari específic de cada especialitat a Horaris de classe), a fi de poder compaginar la docència amb les pràctiques externes i l’elaboració del Treball Final del Màster. Els alumnes que hagin de fer complements formatius durant el Q1 han de mirar els horaris corresponents.

L’horari de les classes ja es pot consultar. Hi haurà, a més, algunes hores de tutoria general (en principi, una a l’inici  i una al final de cada quadrimestre) i diverses hores de tutoria de les assignatures que cada professor comunicarà als alumnes. Totes les classes i reunions es faran a la Facultat de Filologia de la UB en horari de tarda.

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia.

Pel que fa al curs 2018-2019, són de l’10 al 23 de gener (assignatures del Q1) i del 28 de maig al 14 de juny (assignatures del Q2). La reavaluació tindrà lloc del 17 al 28 de juny (assignatures del Q1) i del 2 al 10 de setembre (assignatures del Q2).

Comparteix-ho: