Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Calendari acadèmic

Docència

Les classes del primer quadrimestre (Q1) del curs 2021-2022 començaran el 27 de setembre i s’acabaran el 14 de gener, sempre de dilluns a dijous. Respecte al segon quadrimestre (Q2), les classes començaran el 7 de febrer i acabaran el 26 de maig, concentrades en dues tardes a la setmana (vegeu l'horari específic de cada especialitat a Horaris de classe) a fi de poder compaginar la docència amb les pràctiques en organitzacions i l’elaboració del Treball Final del Màster. Els alumnes que hagin de fer complements formatius durant el Q1 han de mirar els horaris corresponents.

L’horari de les classes ja es pot consultar. Hi haurà, a més, algunes hores de tutoria o reunions generals (en principi, una a l’inici  i una al final de cada quadrimestre) i diverses hores de tutoria de les assignatures que cada professor comunicarà als alumnes. Totes les classes i reunions es faran a la Facultat de Filologia de la UB en horari de tarda.

 

 

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia.

Pel que fa al curs 2021-2022, són del 14 al 28 de gener (assignatures del Q1) i del 30 de maig al 17 de juny (assignatures del Q2). La reavaluació tindrà lloc del 20 de juny a l'1 de juliol (assignatures del Q1) i de l'1 al 9 de setembre (assignatures del Q2).

Dies festius: 24 de setembre; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6 de desembre; 7 de desembre (pont); 8 de desembre; 6 de juny (segona Pasqua); 24 de juny.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.

Vacances de Setmana Santa: de l'11 al 22 d’abril.

Comparteix-ho: