Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Avaluació

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura. Es recorda als estudiants que l’avaluació continuada implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.
Comparteix-ho: