Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Comunicació Especialitzada
Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació OT 6
Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita OT 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Comunicació Científica
Ciència i Alfabetització Mediàtica OT 3
Comunicació Bioètica OT 3
Comunicació de la Salut OT 3
Comunicació dels Espectacles en Viu OT 3
Comunicació Econòmica i Financera OT 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions OB 6
Comunicació i Escriptura Creativa OT 3
Comunicació i Innovació Tecnològica OT 3
Comunicació i Medi Ambient OT 3
Comunicació i Sectors Professionals OB 6
Comunicació Institucional OT 3
Comunicació Política OT 3
Cultura Digital OT 3
Discurs, Cultura i identitat(s) OT 3
Divulgació Científica OT 3
Dret, Justícia i Comunicació OT 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca OB 6
Metodologies de Recerca en Comunicació OB 6
Mitjans i Ideologia OT 3
Periodisme Cultural OT 3
Pràctiques en Institucions OT 6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal OT 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca OT 3
Treball Final de Màster OB 12
Especialitat: Comunicació Cultural
Ciència i Alfabetització Mediàtica OT 3
Comunicació Bioètica OT 3
Comunicació de la Salut OT 3
Comunicació dels Espectacles en Viu OT 3
Comunicació Econòmica i Financera OT 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions OB 6
Comunicació i Escriptura Creativa OT 3
Comunicació i Innovació Tecnològica OT 3
Comunicació i Medi Ambient OT 3
Comunicació i Sectors Professionals OB 6
Comunicació Institucional OT 3
Comunicació Política OT 3
Cultura Digital OT 3
Discurs, Cultura i identitat(s) OT 3
Divulgació Científica OT 3
Dret, Justícia i Comunicació OT 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca OB 6
Metodologies de Recerca en Comunicació OB 6
Mitjans i Ideologia OT 3
Periodisme Cultural OT 3
Pràctiques en Institucions OT 6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal OT 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca OT 3
Treball Final de Màster OB 12
Especialitat: Comunicació Social
Ciència i Alfabetització Mediàtica OT 3
Comunicació Bioètica OT 3
Comunicació de la Salut OT 3
Comunicació dels Espectacles en Viu OT 3
Comunicació Econòmica i Financera OT 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions OB 6
Comunicació i Escriptura Creativa OT 3
Comunicació i Innovació Tecnològica OT 3
Comunicació i Medi Ambient OT 3
Comunicació i Sectors Professionals OB 6
Comunicació Institucional OT 3
Comunicació Política OT 3
Cultura Digital OT 3
Discurs, Cultura i identitat(s) OT 3
Divulgació Científica OT 3
Dret, Justícia i Comunicació OT 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca OB 6
Metodologies de Recerca en Comunicació OB 6
Mitjans i Ideologia OT 3
Periodisme Cultural OT 3
Pràctiques en Institucions OT 6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal OT 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca OT 3
Treball Final de Màster OB 12
Comparteix-ho: