Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Sortides professionals

Els coneixements i les competències que s'adquireixen al màster es poden aplicar en un ampli ventall d'entorns professionals que tenen un paper central en el context sociocultural i socioeconòmic característic de la zona d'influència del màster, i s'articula tant en la capacitació de nous professionals com en l'oferta de formació continuada a professionals en actiu que vulguin harmonitzar les seves capacitats amb les realitats culturals canviants del món contemporani.
Els titulats poden esdevenir professionals -o millorar la capacitació- en els entorns següents:
  • Universitat
  • Educació secundària
  • Gestió cultural
  • Món editorial
  • Tecnologies de la informació
  • Mitjans de comunicació social

A més, cal destacar que aquest màster abasta un camp d'estudi multidisciplinari que se situa en els nivells més avançats i actuals de la recerca en humanitats. Es tracta d'un camp que està desenvolupant els seus conceptes clau i les seves metodologies en diàleg amb les disciplines de les quals parteix (filologies nacionals, comparatística, estudis de gènere, intermedialitat, etc.). Per tant, ofereix grans possibilitats de recerca i transferència del coneixement.
Comparteix-ho: