Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Accions de suport i d'orientació

Els membres de la Comissió de Coordinació del Màster proporcionen atenció personalitzada als estudiants, tant en la fase de preinscripció i matrícula, com al llarg de la durada dels seus estudis i en el moment de finalitzar-los, ja sigui de cara a la seva inserció laboral o bé a la continuïtat dels seus estudis dins del programa de doctorat “Construcció i representació d’identitats culturals” (Menció d’Excel·lència MEE2011-0583).

El Màster Oficial CRIC (Construcció i Representació d'Identitats Culturals) té establert un pla d’acció tutorial per donar suport i orientació a l’estudiant en totes les fases dels seus estudis.

Comparteix-ho: