Universitat de Barcelona

Màster de Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Calendari acadèmic

Docència

1r quadrimestre:
20 de setembre - 22 de desembre

2n quadrimestre:
13 de febrer - 24 de maig

Docencia

1er cuatrimestre:
20 de setiembre - 22 de diciembre

2º cuatrimestre:
13 de febrero - 24 de mayo

Assignatures del Q1:

  • De l’11 al 24 de gener de 2016
  • Reavaluació: del 22 al 30 de juny de 2016

Assignatures del Q2:

  • De l’1 al 21 de juny de 2016
  • Reavaluació: de l’1 al 12 de setembre de 2016

Evaluación

Asignaturas del Q1:

  • Del 11 al 24 de enero de 2016
  • Reevaluación: del 22 al 30 de junio de 2016

Asignaturas del Q2:

  • Del 1 al 21 de junio de 2016
  • Reevaluación: del 1 al 12 de setiembre de 2016

Vacances de Nadal:
del 24 de desembre al 6 gener

Vacances de Setmana Santa:
del 10 a 17 de abril

Dies festius:
12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 12 de febrer, 1de maig, 5 de juny i 11 de setembre

DIes no lectius:
31 d'octubre i del 18 al 21 d'abril

Festa institucional de la UB:
23 d’abril, Sant Jordi

Vacaciones y días festivos

Vacaciones de Navidad:
del 24 de diciembre al 6 enero

Vacacionesde Semana Santa
del 10 al 17 de abril

Días festivos
12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 12 de febrero, 1 de mayo, 5 de junio, 11 de setiembre

Días no lectivos
31 de octubre y del 18 al 21 de abril

Fiesta institucional de la UB:
23 de abril, Sant Jordi

Comparteix-ho: