Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Accions de suport i d'orientació

Els membres de la Comissió de Coordinació del Màster proporcionen atenció personalitzada als estudiants, tant en la fase de preinscripció i matrícula, com al llarg de la durada dels seus estudis i en el moment de finalitzar-los, ja sigui de cara a la seva inserció laboral o bé a la continuïtat dels seus estudis dins del programa de doctorat  “Estudis lingüístics, literaris i culturals” en la línea de recerca Cultures i llengües del món antic i la seva pervivència.

Pla d'Acció Tutorial

Comparteix-ho: