Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Avaluació

Els períodes d’avaluació s'indiquen al calendari acadèmic.

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura. Es recorda als estudiants que l’avaluació continuada implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.

Comparteix-ho: