Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Biblia i Pròxim Orient Antic
Crítica Textual Llatina OT 5
Cultura Bíblica i Literatura Hebrea OT 5
De l'Hel·lenisme a l'Antiguitat Tardana: els Grecs de l'Imperi Romà OT 5
Egipte i el Món Bíblic OT 5
El Cristianisme Grec: els Orígens de Bizanci OT 5
El Pensament Arcaic OT 5
Història de la Llengua Llatina: de Roma a la Romània OT 5
Introducció a la Història de les Cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
La Tragèdia i el Tràgic OT 5
Literatura i Textos: entre el Paganisme i el Cristianisme OT 5
Literatura Romana: Gèneres Literaris OT 5
Llengua Accàdia OT 5
Llengua Sumèria II OT 5
Llengua Sumèria OT 5
Llengua Ugarítica OT 5
Llengües Indoeuropees Orientals OT 5
Qüestions de Lingüística Indoeuropea OT 5
Seminari de Versió i Anàlisi de Textos OT 5
Sistemes d'Escriptura de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
Sistemes Literaris de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
Taller de Traducció de Textos Grecs OT 5
Textos Epigràfics Romans OT 5
Tradició Grega Occidental: els Grecs i la Cultura Occidental OT 5
Treball Final de Màster OB 20
Especialitat: Filologia Clàssica
Crítica Textual Llatina OT 5
Cultura Bíblica i Literatura Hebrea OT 5
De l'Hel·lenisme a l'Antiguitat Tardana: els Grecs de l'Imperi Romà OT 5
Egipte i el Món Bíblic OT 5
El Cristianisme Grec: els Orígens de Bizanci OT 5
El Pensament Arcaic OT 5
Història de la Llengua Llatina: de Roma a la Romània OT 5
Introducció a la Història de les Cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
La Tragèdia i el Tràgic OT 5
Literatura i Textos: entre el Paganisme i el Cristianisme OT 5
Literatura Romana: Gèneres Literaris OT 5
Llengua Accàdia OT 5
Llengua Sumèria II OT 5
Llengua Sumèria OT 5
Llengua Ugarítica OT 5
Llengües Indoeuropees Orientals OT 5
Qüestions de Lingüística Indoeuropea OT 5
Seminari de Versió i Anàlisi de Textos OT 5
Sistemes d'Escriptura de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
Sistemes Literaris de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic OB 5
Taller de Traducció de Textos Grecs OT 5
Textos Epigràfics Romans OT 5
Tradició Grega Occidental: els Grecs i la Cultura Occidental OT 5
Treball Final de Màster OB 20

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat
Introducció a l'Hebreu OT 5
Introducció al Grec Clàssic I OT 5
Introducció al Grec Clàssic II OT 5
Introducció al Llatí Clàssic I OT 5
Introducció al Llatí Clàssic II OT 5
Religions del Pròxim Orient Antic OT 5
Comparteix-ho: