Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Pla d'estudis

Per obtenir el títol de màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat, cal aprovar tant els quaranta crèdits de docència presencial com els vint crèdits del treball de recerca final.

L'estructura del pla d'estudis és la següent:

1. Matèria obligatòria comuna
Tots els estudiants del màster han de cursar la matèria obligatòria Cultures i Llengües de l'Antiguitat, de quinze crèdits distribuïts en tres assignatures.

2. Dues especialitats possibles
- Especialitat A: Filologia Clàssica (competència específica 7). Per obtenir l'especialitat A, els estudiants han de cursar vint-i-cinc crèdits optatius.
- Especialitat B: Bíblia i Pròxim Orient Antic (competència específica 8). Per obtenir l'especialitat B, els estudiants han de cursar vint-i-cinc crèdits optatius.

L'elecció dels crèdits optatius té lloc amb la supervisió i la tutoria del coordinador del màster, que ha d'aprovar la proposta dels estudiants abans que es matriculin.

3. Matèria de recerca corresponent al treball final del màster
Consisteix a elaborar un treball de recerca (de vint crèdits), integrat en les línies d'investigació pròpies del programa i dirigit per un doctor de prestigi reconegut.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: