Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

La resolució de reconeixement de crèdits es durà a terme per part de la Comissió de Coordinació, en funció de la petició que hagi realitzat l'estudiant, tenint en compte les normes, criteris i procediments aprovats pel Consell de Govern.

Comparteix-ho: