Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Avaluació

Els períodes d’avaluació del curs 2020-2021 estan indicats al calendari acadèmic

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura.
Es recorda als estudiants que l’avaluació continuada implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.

Consulta els períodes d'avaluació del curs 2021-2022.

Comparteix-ho: