Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris d'admissió que es prioritzen en les sol·licituds són els següents:
  1. Grau o llicenciatura d'Història, Arqueologia, Història de l'Art, qualsevol filologia, Filosofia, Teologia i Humanitats (50 %).
  2. Avaluació de l'expedient acadèmic i currículum del candidat (20 %).
  3. Coneixement de llatí i paleografia (10 %).
  4. Coneixement de llengües: anglès, francès, italià o alemany (10 %).
  5. Altra formació, interessos personals i motivació per fer el màster. S'han d'incloure en la documentació de la sol.licitud (10 %).

Procediment de resolució

La comissió d'admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió del Màster, durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i les resol cap al 15 de cada mes.

Matrícula

Comparteix-ho: