Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Sortides professionals

Un dels principals àmbits de treball dels futurs titulats en el màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana és la docència secundària i universitària, com també la docència i la recerca en universitats estrangeres. Un altre àmbit laboral possible és el del món de l'empresa (editorials, mitjans de comunicació, fundacions, institucions culturals, publicitat). Altres ocupacions que els futurs titulats poden desenvolupar són les de crític literari, ressenyador, digitalitzador de llibres, redactor de blogs i d'altres continguts a la xarxa, constructor de marques, avaluador de manuscrits, etc.
Comparteix-ho: